Tuesday, October 6, 2009

Pick your own ...Apples.

อากาศเย็นๆแบบนี้ หลังจากซุปร้อนๆ
ไม่มีอะไรเหมาะไปกว่า อแปเปิ้ลพายอุ่นๆ กับไอติมวนิลา


แอปเปิ้ลสุกแล้ว ไปเก็บกันดีกว่า สดกว่า ถูกกว่า อร่อยกว่า